top of page
00c2ba_b4e5ed20064b42a4922d5b4cec2ce60f_mv2.webp

NORPAS ETSII TOIMINNANJOHTAJAA JA TUOTTAJAA 1.1.2022 ALKAEN

Monitaiteellinen ja kansainvälinen kulttuuriyhdistys Kemiönsaarella hakee toiminnanjohtajaa ja festivaalituottajaa.

 

Toiminnanjohtaja Norpas ry 1.1.2022 alkaen (tuottajan hakuilmoitus alla)

Haku päättyy 7.12.2021 tai kunnes sopiva henkilö löytyy.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen info@norpas.fi.

Haastattelut sekä kaikille avoin info-tilaisuus Norpas ry:n vuoden 2022 toiminnasta järjestetään Taalintehtaalla 11.12.2021.

Norpas ry hakee osaavaa ja kulttuurityöhön innolla ja tarmolla suhtautuvaa toiminnanjohtajaa.

Työssä ohjaat yhdistyksen toimintaa, hankkeita ja hallintoa yhteistyössä hallituksen ja työntekijöiden kanssa. Toimit myös työntekijöiden esihenkilönä.

Työnkuvan keskeiset tehtävät

 • Yhdistyksen toiminnan kokonaisuudesta vastaaminen ja toiminnan kehittäminen.

 • Yhdistyksen hallinnosta, apurahahakemuksista ja raportoinnista vastaaminen.

 • Paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten suhteiden hoitaminen ja verkostoituminen.

 • Uusien hankkeiden ideointi ja rahoituksen hankinta.

 • Mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan hankkeiden koordinointi.

 • Yhdistyksen hallituksen sihteerinä toimiminen.

 

Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan halua tarttua haasteisiin yhteisöllisellä otteella, sekä sitoutumista järjestön pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja, järjestelmällistä toimintaotetta, sujuvaa suomen kielen osaamista, sekä riittävää englannin ja ruotsin kielen taitoa.

 

Hakijalta edellytämme

 • Kokemusta järjestöhallinnosta ja -byrokratiasta.

 • Taitoa hallita laajoja kokonaisuuksia.

 • Ymmärrystä ja vastuunkantoa vuosittaisista valtionapu- ja hankehakemuksista, sekä -raportoinneista sekä yhdistyksen asiakirjojen valmistelut.

 • Ymmärrystä järjestötaloudesta.

 • Kokemusta projektihallinnosta.

 • Kokemusta ja osaamista varainhankintaan.

 • Sitoutumista Norpaksen arvoihin.

 • Joustavuutta työajoissa ja mahdollisuuta tarvittaessa työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Hakijalle eduksi on myös

 • kulttuurialan laaja tuntemus

 • kulttuurialan verkostot

 • Taalintehtaan kylän ja Kemiönsaaren kunnan tunteminen

 • Hyvä ruotsin kielen taito

 

Toiminnanjohtajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva tuntityösopimus vaihtelevalla työajalla. Vuoden ajalle toiminnajohtajan palkka vastaa 3-6 kuukauden (37h/vko) kokoaikaista työtä, riippuen hankkeiden, vastuiden ja avustusten määrästä. Hankkeiden työtehtäviä voidaan jakaa muiden työntekijöiden ja toiminnanjohtajan välillä. Toiminnajohtajan palkka on 14,50€/h.

 

Tehtävä toteutetaan pääasiassa etänä, minkä lisäksi Taalintehtaalla on mahdollisuus toimiston käyttöön.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Ville Laitinen, info@norpas.fi, 0407700065.

Norpas ry

Norpas ry on vuonna 2012 perustettu kemiönsaarelainen kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja tuottajien yhteistoimintaverkosto ja kulttuuriyhdistys

Norpas ry:n ydintoimintaa on:

1. Järjestää Taalintehtaalla elokuussa kansainvälistä monitaidetapahtumaa, Festival Norpasta

2. Ylläpitää taiteilijaresidenssiä Taalintehtaalla.

3. Tuottaa julkista taidetta Taalintehtaan ympäristöön. 

 

Lisäksi Norpas ry:llä on yksi- ja monivuotisia hankkeita. Vuonna 2022 hanketoimintaa on ainakin:

1. paikallistaiteen ja tapahtumien tukeminen (rahoitus: Kemiönsaaren kunta)

2. kulttuurivaihto ja tapahtuma-alan verkostot Venäjälle (OKM)

3. TransPort - Suomenlahdella liikkuva purjelaivaresidenssi ja nykysirkusesitys (mm. Koneen Säätiö)

4. Verkostoitumistoiminta eri puolille Eurooppaa (mm. SKR)

 

Norpas ry on vuosien aikana koonnut kansallisen ja kansainvälisen kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja tapahtumatuottajien verkoston. Festivaalia järjestää ryhmä taiteilijoita.

 

Festivaalituottaja Norpas ry 1.1.2022 alkaen

Haku päättyy 7.12.2021 tai kunnes sopiva henkilö löytyy.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen info@norpas.fi.

Haastattelut sekä kaikille avoin info-tilaisuus Norpas ry:n vuoden 2022 toiminnasta järjestetään Taalintehtaalla 11.12.2021.

Festival Norpaksen tuottajana olet vastuussa festivaalikokonaisuuden toteutumisesta muun hallituksen tukemana. Tuottaja vastaa tapahtuman käytännön järjestelyistä aina majoitusten varauksista lupa-asioiden hoitamiseen sekä tilausten tekemiseen. Tuottaja toimii keskeisenä yhteyshenkilönä tapahtuman yhteistyökumppanien, ryhmävastaavien ja vapaaehtoisten, hallituksen sekä asiakkaiden välillä. Tuottaja hoitaa myös tapahtuman viestintää ja markkinointia muiden työntekijöiden tukemana.

Tuottajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva tuntityösopimus vaihtelevalla työajalla. Tuottajan palkka vastaa 2-4 kuukauden (37h/vko) kokoaikaista työtä, riippuen tehtävien ja vastuiden määrästä. Työtehtäviä ja muita hankkeita voidaan jakaa myös muiden työntekijöiden ja tuottajan välillä. Tuottajan palkka on 14,26€/h. Tehtävä toteutetaan pääasiassa etänä, minkä lisäksi Taalintehtaan toimisto on tuottajan vapaasti käytettävissä.

Työnkuvan keskeiset tavoitteet

 • Norpas-festivaalin kokonaisuuden hallinta

 • Ryhmävastaavien ja vapaaehtoisten yhteyshenkilönä toimiminen ja koordinointi

 • Nettisivujen päivitys

 

Hakijalta edellytämme

 • Koulutusta tai muuta kokemusta tapahtumatuotannosta

 • Kykyä itsenäiseen kokonaisuuksien organisointiin

 • Sujuvaa osaamista työskentelyyn digitaalisessa ympäristössä

 • Joustavuutta työajoissa ja mahdollisuuta tarvittaessa työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin.

 • Ymmärrystä nettisivujen päivittämisestä ja some-markkinoinnista

Hakijalle on eduksi myös

 • Sujuva ruotsin kielen taito

 • Viestinnän ja markkinoinnin taidot

Festival Norpas
Festival Norpas on monitaiteellinen ja kansainvälinen vapaan kulttuurin festivaali, joka järjestetään Kemiönsaarella Taalintehtaan ruukkikylässä kymmenettä kertaa elokuun alussa 2022. Norpas ry on vuonna 2012 perustettu kemiönsaarelainen kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja tuottajien yhteistoimintaverkosto ja kulttuuriyhdistys.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Ville Laitinen, info@norpas.fi, 0407700065.

bottom of page