top of page
Artpark_red.jpg

Taalintehdas - Artpark

Norpas ry on tuottanut julkisia ympäristötaide-, kuvataide- ja veistosteoksia Taalintehtaan ruukkikylälle Artpark-teospuistoon vuodesta 2017. Teoksia on tällä hetkellä neljä, joista kolme veistoksellista ympäristötaideteosta sekä yksi on muraali. Artparkin teokset ovat pysyviä, mutta osa, erityisesti ympäristö-taideteoksista, on tarkoituksella tehty ja jätetty luonnon, miksei toisinaan myös ihmisen osana luontoa, muokattavaksi.

 

Tarkoituksenamme on juurruttaa taidetta pysyvämmin osaksi Taalintehtaan kylää ja yhteisöä sekä tuoda taidetta kaikkien ihmisten ulottuville.

 

Tavoitteenamme on tuottaa vuosittain vähintään yksi uusi julkinen teos siten, että teokset muodostavat jatkuvasti karttuvan teosten kudelman. Teoksia ei kuitenkaan ole rajattu tietylle alueelle "patsaspuistoksi", vaan ne ovat Taalintehtaan ruukkikylälle luonteenomaisesti ripoteltuna pitkin kylää ja luontopolkuja. Teosten kudelmasta tulee vuosien mittaan Taalintehtaalle leimaa-antava kattava julkisen ympäristö- ja kuvataiteen ulkoilmanäyttely.

JULKISTA TAIDETTA

TAALINTEHTAALLE 

Norpaksen julkisen taiteen hankkeessa ArtPark, on tähän mennessä tuotettu Taalintehtaalle viisi teosta:

IMG_20190512_190339.jpg

Artparkin myötä pyrimme kuitenkin vahvistamaan Taalintehtaan tunnettuutta taideyhteisönä ja -kylänä. Vuonna 2021 tarkoituksenamme on tuottaa kaksi teosta, joista toinen tulee olemaan kuvanveistäjä ja ympäristötaiteilija Jenni Tieahon ympäristötaideteos/veistos.

Teosten valinnassa kestävyydellä ja ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys. Julkisen taiteen tekijät voivat hakea residenssiin ja teoksista ja työskentelystä maksetaan työ- ja materiaalikorvaus. Avoimen hakemuksen voi lähettää info@norpas.fi.

Residenssi- ja Artpark-toiminnalla pyrimme juurruttamaan taidetta pysyvästi Taalintehtaalle erityisesti. Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kulttuurialan omaehtoistatoimintaa sekä taidetta kaikkien koettavaksi ympäri vuoden. Festivaali ja residenssi toimivat alkusysäyksenä toiminnallemme.

Tavoitteenamme on, että julkisesta taiteesta ja muusta kulttuuritoiminnasta huokuu henki, että taide ei ole tuote, joka on rahalla hankittu, vaan tarkkaan harkittua ja ympäristöön, kylän historiaan ja kulttuuriin sopivaa sekä sosiaalisesti ja ajallisesti kestävää.

Haluamme siis toteuttaa toiminnan alusta lähtien huolella ja kunnolla, ruohonjuuritasolta ja alusta pitäen, teos kerrallaan harkiten. Kyseessä ei ole siten yhden ihmisen näkemys vaan pyrimme kaikessa osallistamaan ja kunnioittamaan kyläyhteisön, sen asukkaiden, yrittäjien sekä kunnan toiveita.

ARTPARK_Sivu_4.jpg
Maalaus2-770x562.jpg
_MG_2436.JPG
thumb_IMG_1136_1024.jpg
_98A0770-1.JPG
ARTPARK_Sivu_2.jpg
ARTPARK_Sivu_1.jpg
IMG_20200520_155149.jpg
PIILOLEIKKI KYLTIT_06.jpg
67676132_1390591934440521_23829464510900
Näyttökuva 2019-9-30 kello 14.34.00.png
aikamatka_2644.jpg
Aikamatka_2647.jpg
aikamatka kyltti.jpg
bottom of page