top of page

NORPAS 

TAITEILIJARESIDENSSI

Haku residenssiin 1-4 viikon jaksoille vuoden 2022 maalis-joulukuun ajalle on auki 31.1.2022 asti!

Tausta

Norpaksen taiteilijaresidenssitoiminta käynnistyi vuonna 2018. Residenssiasunto sijaitsee Taalintehtaalle omaleimaisissa kaksikerroksissa luhtitaloissa, jotka rakennettiin alun alkaen työläisasunnoiksi 1800-luvun lopulla.

Residenssitoiminnan tavoitteena on 1) tarjota taiteilijoille antoisa työskentelyperiodi ja autenttinen residenssielämys Saaristomeren ruukkikylällä 2) lisätä taide- ja kulttuurialan merkityksellisyyttä Taalintehtaalla, Kemiönsaarella sekä laajemmin Turunmaalla sekä 3) ympäristö-/julkisen taiteen tuottaminen Taalintehtaalle.

Haku

Tee hakemus hakulomakkeella. 

Lomakkeella voi hakea 1-4 viikon mittaisiin residenssijaksoihin Norpas-residenssiin Kemiönsaarelle.

Haku vuoden 2022 maalis-joulukuun ajalle  päättyy 31.1.2022.

Residenssiin voi majoittua korkeintaan viisi henkilöä. Myös erillisiä työskentelytiloja on mahdollista saada Taalintehtaalta.

 

Pysyviin julkisiin taideteoksiin (Artpark) maksetaan materiaalikustannukset ja sovittaessa myös taiteilijapalkkiot. Joihinkin teoksiin voidaan hakea yhteisesti rahoitusta.

Lue lisää Artparkista

Lue lisää festivaalista

Residenssijaksoja toteutetaan jossain määrin myös kutsuperiaatteella. 

Residenssimaksut

Mikäli residenssijakson toiminta kytkeytyy paikalliseen yhteisöön tai ympäristöön, on vuorovaikutuksellista tai osallistuvaa, kattaa Norpas ry kaikki residenssiasumiseen liittyvät kulut ja myös avustaa toiminnan organisoimisessa.

Mikäli residenssissä edistetään muuta omaa taiteellista työtä, peritään residenssiasunnosta korvausta 10 euroa vuorokaudessa.

Residenssielämys

Vierailu Norpas-residenssissä on niin ulkomaalaiselle, kuin suomalaiselle taiteilijalle elämys, josta voi ammentaa ja inspiroitua työskentelyyn. Taalintehtaan kylän erityinen luonne ja historia saavat usein kotimaisetkin vierailijat toteamaan “kuin ulkomailla oltaisiin”. Residenssielämykseen Taalintehtaan ruukkikylällä liittyy vahvasti taiteilijan osallistavuus kylän historiaan ja nykyiseen kyläyhteisöön. Suomenruotsalaisen kulttuurin ja ruukki- sekä modernin terästeollisuuden sekä saariston ja maaseudun sekoitus tuovat oman eksotiikkansa ruukkikylälle, joka on kuin pieni kaupunki saariston syleilyssä.

Kohtaamme kaikki residenssissä työskentelevät taiteilijat henkilökohtaisesti ja elämme heidän kanssaan samaa arkea heidän työskentelyään tukien. Norpas ry:n kulttuuri- ja taideverkostot ovat eduksi toiminnan kehittämisessä ja laaja-alaisessa näkemyksessä kulttuurin tilasta ja taiteilijoiden tarpeista. Tämä syventää taiteilijan osallistumisen merkityksellisyyttä ja luo henkilökohtaista ja ammattimaista suhdetta työskentelyyn, residenssiin ja kylään.

Kulttuurialan merkityksellisyys Taalintehtaalla

Taalintehdas on Suomen ensimmäisiä ruukkikyliä, ja siitä poikkeuksellinen, että terästeollisuus jatkui kylällä suurimpana työnantajana aina vuoteen 2012 asti. Tämä on luonut paikkakunnalla runsaasti erityispiirteitä, kuten kerroksellisen, 1700-luvulta tähän päivään ulottuvan rakennuskannan, vahvan työläisidentiteetin sekä kaavoittamattoman ja luontoa mukailevan rakennetun ympäristön.

Taalintehtaan kylä elää edelleen murrosvaihetta, jonka aiheutti vuonna 2012 lähes 350-vuotiaan terästeollisuuden katoaminen hetkessä kylältä. Samana vuonna järjestettiin kuitenkin myös ensimmäinen Norpas-festivaali ja siitä lähtien on kylällä ollut entistä enemmän tilausta, mahdollisuuksia, kiinnostusta ja tiloja kulttuurialan toimijoille.

 

Tavoitteenamme on residenssin myötä luoda Taalintehtaasta entistä houkuttelevampi kohde taiteilijoille ja luovan alan ammattilaisille. Kylältä löytyy paljon edullisia tiloja tehtaan ja sen entisten työläisten jäljiltä.

Taalintehdas on ollut kautta aikojen kielten, väestöryhmien, kansallisuuksien ja ammattikuntien sulatusuuni, minkä vuoksi kylällä on vallinnut jo pitkään ennakkoluuloton asenne ja vahva yhteisöllisyys. Taalintehdas on muusta ympäröivästä saaristosta poiketen täysin kaksikielinen, jossa kaikki pärjäävät omalla kotimaisella kielellään.

Taalintehdas - Artpark

Tavoitteenamme on toteuttaa Taalintehtaan ympäristöön vuosittain ainkin yksi taidetos, joista muodostuu vähitellen teosten ketju, julkisen taiteen galleria "Norpas Artpark". Julkisen taiteen tekijät voivat hakea residenssiin ja teoksista ja työskentelystä maksetaan työ- ja materiaalikorvaus. Avoimen hakemuksen voit lähettää info@norpas.fi -osoitteeseen.

Residenssi- ja Artpark-toiminnalla pyrimme juurruttamaan taidetta pysyvästi Taalintehtaalle erityisesti. Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kulttuurialan omaehtoistatoimintaa sekä taidetta kaikkien koettavaksi ympäri vuoden. Festivaali ja residenssi toimivat alkusysäyksenä toiminnallemme.

Tavoitteenamme on, että julkisesta taiteesta ja muusta kulttuuritoiminnasta huokuu henki, että taide ei ole tuote, joka on rahalla hankittu, vaan tarkkaan harkittua ja ympäristöön, kylän historiaan ja kulttuuriin sopivaa sekä sosiaalisesti ja ajallisesti kestävää.

Haluamme siis toteuttaa toiminnan alusta lähtien huolella ja kunnolla, ruohonjuuritasolta ja alusta pitäen, teos kerrallaan harkiten. Kyseessä ei ole siten yhden ihmisen näkemys vaan pyrimme kaikessa osallistamaan ja kunnioittamaan kyläyhteisön, sen asukkaiden, yrittäjien sekä kunnan toiveita.

bottom of page